Odhlašování stravného zš

Oběd lze odhlásit  :

  •  den předem
  •  po dobu pracovní doby v kuchyni (6.10-14.30 hod osobně, telefonicky  nebo sms zprávou)
  •  mimo pracovní dobu kuchyně sms zprávou do 6.00 hodin ráno téhož dne, kdy se dítě nebude stravovat

 

V případě náhlé nemoci má dítě nárok na oběd  pouze první den.

Oběd do jídlonosiče , je vydáván od 11.30.do 12.00.hodin, zadním vchodem do kuchyně, nebo vchodem do kuchyně z chodby školy.

 

Tel : 773 631 577

Odhlašování stravného mš

Oběd lze odhlásit :

  • zápisem v sešitě, který je k dispozici ve vstupní chodbě školy
  • osobně, telefonicky a sms zprávou v čase provozu kuchyně  (6.00 - 14.30 hodin)
  • mimo pracovní dobu kuchyně a školy, pouze sms zprávou do 6.00 hodin téhož dne, kdy se dítě nebude stravovat

 

V případě náhlé nepřítomnosti dítěte ve škole ,vydáme  oběd do jídlonosiče od 11.30 do 12.00 hodin zadním vchodem do kuchyně nebo vchodem do kuchyně z chodby školy.

V případě náhlé nepřítomnosti má dítě nárok na oběd jen první den nepřítomnosti.

Strávníkovi  je z  hygienických důvodů vydán pouze oběd.

 

Tel : 773 631 577