Školní družina

 

ŠD při ZŠ má v letošním roce k docházce přihlášeny všechny žáky t.j. 22.

 

Provoz ŠD je denně od 12:00 do 15:30 hod.

 

Vychovatelkou je paní Iva Krakovičová.

Telefon ŠD: 773 631 576

 

ŠD využívá ke své činnosti prostor určený pro ni. Mimo to i tělocvičnu a zahradu.