Ceník stravného

MŠ-děti 3-6 let :

Dopolední docházka  (svačina, oběd)  17,- Kč

Celodenní docházka  (svač., oběd, svač.) 25,-Kč

 

MŠ-děti 7 let :

Dopolední docházka  (svačina, oběd)   22,-Kč

Celodenní docházka  (svač, oběd, svač) 31,-Kč

 

ZŠ děti  7-10 let :    15,-Kč

ZŠ děti  11 let      :   18,-Kč

Ke stravnému každého dítěte přispívá částkou 10 Kč,- Obec Uhřice.

Ceny výše uvedené jsou ceny , po odečtu příspěvku Obce Uhhřice, tedy ceny, které platí rodiče.

Stravné se platí vždy první pracovní den následujícího měsíce, pokud není určeno jinak.

plATBY stravného

                                                                                                                        Uhřice 15.9.2017

 

Vážení rodiče,

 

na základě vašich četných žádostí o platby stravného elektronickou cestou,

zřídila škola tuto službu.

Za měsíc září, prosíme, zasílejte platby bankovním příkazem.

Platby za další měsíce budou prováděny formou inkasa.

K tomu podáme informace v nejbližší době.

 

Číslo školního bankovního účtu je 2201289831/2010.

 

Variabilní a specifický symbol je uvden včatně částky na lístku, který dostaly děti. 

 

Cizí strávníci platí hotově vždy předposlední  a poslední pracovní den v měsíci , kdy odebírali obědy. 

V  kanceláři ŠJ od 7.00  do  11.00 hodin.

  Případní zájemci z řad cizích strávníků, o platbu bankovní cestou, se mohou přihlásit v kanceláři.

 

Případná změna je vyvěšena na nástěnce MŠ  i ZŠ, cizím strávníkům je změna ohlášena písemně, popřípadě vyhlášena rozhlasem .