Informace o nás

Jsme příspěvková organizace zřízená obcí Uhřice. Jsme málotřídní ZŠ se dvěmi odděleními MŠ, školní družinou a školní jídelnou. Vzděláváme žáky 1. - 4. ročníku. Žáci vyšších ročníků dojíždějí do škol okolních vesnic. 

Předškoláky připravujeme na plynulý přechod z MŠ do ZŠ.

V naší škole pracuje poměrně mladý pedagogický kolektiv, který je ochoten se dále vzdělávat a přijímat nové metody a formy učení.