Členové

Školská rada má 6 členů a ve své součinnosti se řídí ustanovením §168 odst. 1. školského zákona. 
 
Za zřizovatele: Libor Plachý
                        Zdeněk Brabec
 
Za pedagogy: Mgr. Jana Horáčková
                       Petra Bajerová, Dis.
 
Za rodiče: Jitka Žalkovská
                 Magda Šindarová