Výsledky zápisu

18.02.2015 17:09

Dne 29. ledna 2015 proběhl zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016. Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 je rozhodnutí o přijetí oznámeno následujícím způsobem:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí u vchodu do mateřské i základní školy
  • na webových stránkách školy

Děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly.

 

Přijetí k základnímu vzdělávání 2015.doc