Vyšetření zraku

27.11.2014 18:04

Z důvodu velké absence dětí v MŠ se provede vyšetření zraku - PRIMA VIZUS u přihlášených dětí dne 7.1.2015 v 9.30 hod. Prosíme rodiče, aby uhradili 150kč v MŠ do tohoto termínu. Termín 10.12.2014 se ruší.

Děkujeme.