Úhrada plavání - MŠ

01.04.2015 16:39

Zastupitelstvo obce  schválilo na svém IV. zasedání zastupitelstva obce , konaného dne 26.3.2015 v bodě č. IV/12 příspěvek max. 1000 Kč na žáka mateřské školy Uhřice na plavecký výcvik v Bučovicích.

Rodiče dětí mateřské školy, které se budou účastnit výcviku, budou platit pouze náklady na dopravu, eventuelně doplatek za výuku