INFORMACE K ORGANIZACI ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU

29.08.2018 09:48

INFORMACE K ORGANIZACI ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU:

Zahájení školního roku bude 3. 9. 2018 v 8:00 - přivítání prňáčků a všech školáků. 9:00 - 10:00 divadelní představení. Po divadle odchází žáci domů.
Úterý 4. 9. - vyučování 8:00 - 9:40, poté vycházka do Zdravé Vody. Prosíme dejte dětem vhodné oblečení. Návrat na oběd.
Středa 5. 9. - vyučování 8:00 - 10:45, poté akce škoní družiny...
Čtvrtek 6. 9. - vyučování dle rozvrhu
Pátek 7. 9. - vyučování dle rozvrhu