Etiketa do škol

26.02.2015 16:54

V naší škole 6. března 2015 proběhne výchovný program zaměřený na etiketu.

 

Pro mateřskou školu je připraven program na přibližně 40 minut. 

Obsah:

  • Teorie: Co je to etiketa?
  • Praktický nácvik: zdravení, představování, vcházení do místnosti
  • Praktický nácvik: hra na pochvalu
 
Pro základní školu je připraven program "Etiketa do škol, aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti".
  • Cílem tohoto programu je zdokonalení a vylepšení chování a jednání žáků k dospělým.
 
Více informací se můžete dozvědět na https://prozaky.cz/.