Ostatní

 
 
Společnost Prima Vizus provede  v naší mateřské škole vyšetření zraku - tzv. oční screening.. Vyšetření je u malých dětí vhodné provádět každý rok. Cena vyšetření bude 150.- Kč..hradí si ho rodiče. Ti budou do 14 dnů písemně seznámeni s výsledky vyšetření. Prosíme zájemce, aby své děti přihlásili do 17.1.2020 u některé paní učitelky. Rodiče současně s přihlášením podepisují souhlas s vyšetřením.